Một số những hậu quả của bỏ thai không an toàn?

Một số những hậu quả của bỏ thai không an toàn?
Biến chứng của phá bỏ thai không an toàn có khả năng gây ra gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh dục, thậm chí tính mạng của chị em. Vì thế, đảm bảo phá bỏ thai an toàn để hạn chế tối đa một số tai biến nguy hại là hành vi cần thiết và là mục tiêu mà tất cả phương pháp việc phá thai đều...